COVID-19: Všechno, co byste měli vědět o ochraně dýchacích cest

V posledních dvou letech celá planeta svádí boj s onemocněním COVID-19. Celosvětová pandemie přetrvává, a proto je nezbytné dodržovat důležitá opatření, mezi která spadá i ochrana dýchacích cest. I v České republice je povinnost používat respirátory v uzavřených prostorech, jako jsou supermarkety, městská hromadná doprava, úřady, lékařská zařízení, banky, vysoké školy a podobně. V následujících řádcích se zaměříme nejen na onemocnění jako takové, ale také na roušky a respirátory.

COVID-19 se přenáší kapénkami, a proto je ochrana úst a nosu účinná, protože zabraňuje tomu, aby se vaše kapénky dostaly k ostatním. Stejně tak nepustí zárodky pocházející z kapének dýchacích cest jiné osoby do vašich úst, respektive nosu.

Kapénky se do ovzduší uvolňují při klasických činnostech jako mluvení, zpěvu, kašli i kýchání, a proto je vhodné nosit respirátory v přeplněných vnitřních prostorech. Současně se respirátory nařizují v domovech seniorů a podobných zařízeních, neboť rizikovou skupinou jsou osoby starší 65 let se srdečními onemocněními, cukrovkou, obezitou, chronickými plicními nemocemi, problémy s imunitou či rakovinou.

Proč nosit respirátor?

V první řadě je nezbytné zdůraznit, že respirátory zabraňují šíření onemocnění COVID-19. Sice se na počátku pandemie používaly chirurgické a látkové roušky, nicméně postupně se přešlo na respirátory, neboť jsou efektivnější.

Zapomeňte i na respirátory s výdechovými ventily. Kupte si respirátory FFP2, protože jsou jakousi zlatou střední cestou. FFP1 jsou nedostačující a FFP3 jsou zase příliš drahé.

Třídy respirátorů podle jejich účinnosti

Respirátory na ochranu dýchacích cest se rozdělují do třech tříd filtrace. Samotná zkratka FFP pochází z anglického slovního spojení Filtering Face Piece. Před nákupem je nezbytné vědět, k čemu má respirátor sloužit, tedy před čím konkrétně by vás měl chránit. Pro ochranu před virem COVID-19 se používají respirátory FFP2 a FFP3. V případě, že pracujete v prašném potřebí a sháníte něco na ochranu dýchacích cest před prachem, vystačí vám respirátor FFP1.

FFP1

Respirátory spadající do dané kategorie chrání před většími prachovými částicemi a aerosoly, a proto nachází uplatnění ve stavebnictví, nicméně před COVID-19 neochrání. Respirátory třídy FFP1 zachytí 80 % částic přenášených vzduchem.

FFP2

Zabraňují pronikání i nejjemnějších částic prachu a aerosolu. Vzhledem k tomu, že respirátory FFP2 dokážou odfiltrovat částice o velikosti 0,11 µm, poskytují účinnou ochranu před virem COVID-19. Zachytí alespoň 95 % částic přenášených vzduchem. Velké popularitě se těší produkty ryze českého výrobce GOOD MASK.

FFP3

Respirátory FFP3 představují nejúčinnější ochranu před bakteriemi a viry, přičemž jsou schopny zachytit alespoň 99 % částic ve vzduchu. Počítejte však s nižší prodyšností, a tak respirátory v této třídě nejsou vhodné pro osoby, kterým se špatně dýchá. Dlouhodobé používání těchto respirátorů může vést k pocitu dušnosti.

GOOD MASK

GOOD MASK je česká společnost nabízející vysoce kvalitní respirátory FFP2 vyrobené z českých materiálů. Ochranné respirátory jsou opatřeny dvěma aktivními filtračními vrstvami. Samozřejmostí je garance kvality. Stejně tak vás potěší i přijatelná pořizovací cena, zejména když koupíte sady po více kusech.

Nezapomeňte ještě na antigenní testy, které si můžete provádět i v pohodlí svého domova. Když se tedy nebudete cítit dobře, raději si před odchodem do zaměstnání či na návštěvu udělejte test, abyste někoho zbytečně nenakazili. Chraňte své okolí. Chraňte sebe tím, že nosíte respirátor a dodržujete platná vládní nařízení.