Jak mít doma stále čerstvý vzduch a zároveň ušetřit za teplo?

Časté větrání a nízké účty za energie nejdou příliš dohromady. Zná to každý, kdo nepodceňuje význam výměny vzduchu z hlediska zdraví. Větrání je důležité především v případě, kdy se do objektu nainstalují nová kvalitní okna – ta téměř dokonale těsní a nepropouští vzduch ven ani dovnitř. Uvnitř se sice kumuluje teplo, ale kvalita vzduchu může být velmi nízká. Jak problém řešit, aby peněženka nevykrvácela vždy, když dorazí faktura za energie?

Větrání je věčné téma. Jak byste měli větrat, aby teplo unikalo co nejméně? Podle odborníků je vhodné takzvané nárazové větrání, kdy se okna otevřou na několik minut (cca 5 – 10) dokořán v několika místnostech zároveň. Vytvoří se průvan, vymění se velká část vzduchu a nedojde k ochlazení zdiva. Během chladnějších měsíců se naopak nedoporučuje dlouze větrat vyklopenou větračkou.

Klasické větrání, byť je prováděno správně, není příliš ekonomické. Vždy dojde ke značnému úniku tepla, což se zákonitě projeví na vyúčtování za energie. Mnohem efektivnější je moderní systém na principu rekuperace vzduchu. Řízené větrání je navíc klíčem ke zdravějšímu prostředí bez plísni a bakterií.

V případě nedostatku čerstvého vzduchu může lidský organismus přestat fungovat tak, jak by měl. Odborníci upozorňují, že delší pobyt v nevětraném prostoru vede ke ztrátě koncentrace, únavě a bolestem hlavy. Pomocí větrací jednotky může výměna vzduchu probíhat nepřetržitě, aniž by docházelo k výraznému úniku tepla.

Rekuperační jednotky se vyrábí i v decentralizovaném provedení. Fungují samostatně, nevyžadují rozvody vzduchu a jejich instalace není časově ani finančně tak náročná, jako je tomu u centrální rekuperace. Velmi dobrému jménu se těší německá technika Inventer, o které si můžete přečíst více na www. inventer.cz.