Jak se nebát o svůj majetek?

Zadní vrátka v případě nouze. Odpovědné finanční krytí a pomoc v nesnázích. Odvaha čelit nepřízni osudu. Jistota, když všechno selže. Potřebuje ji každý. Řeč je o výhodné majetkové pojistce, kterou by měla mít uzavřenou každá domácnost.

Výhodné majetkové pojištění dokáže divy, když vám „teče do bot“. A to obrazně nebo doslova. Součástí pojištění majetku je program „Bezpečný domov plus“, který představuje novou generaci pojištění majetku a odpovědnosti, přesně podle počtu metrů čtverečních obytné plochy. Klient se tak vyhne riziku podpojištění a složitého oceňování majetku. 

Co je možné pojistit?

Pojistit si můžete rodinný dům, či rekreační stavbu, až se dvěma byty, byt v osobním vlastnictví, nemovitost ve stavbě, domácnost (trvale obydlenou i rekreační), budovy s podnikatelskou činností do 1/2 obytné plochy, vybavení kanceláře nebo ordinace, vedlejší budovy na jiném pozemku (např. garáž), ale i bazény a vířivé vany. 

Obsažená rizika

Mezi pojistná rizika patří mimo jiné požár, výbuch, přímý i nepřímý úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, sesuv půdy, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, pád lavin, vystoupnutí vody z kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla z jakékoliv příčiny, přepětí a podpětí (vlivem provozovatele el. sítě), škody způsobené zvěří, poškození plotu neznámým vozidlem nebo  vandalismus, včetně graffiti. 

pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistka na blbost

V případě, že bude nemovitosti poškozena natolik, že bude odborným posudkem označena za neobyvatelnou, pojistka vám zaručí náhradní ubytování až na dobu 12 měsíců. S pojištěním „Bezpečný domov PLUS“ je člověk v těch nejlepších rukách a nemusí se už obávat o svůj majetek. Jako bonus navíc klient získá pojištění odpovědnosti za škodu. 

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu. Lidově řečeno „pojistka na blbost“ chrání klienta před neúmyslným poškozením nebo zničením věcí, včetně zranění třetích osob.