Není angličtina jako angličtina

A nemáme tím na mysli rozdíl mezi angličtinou americkou a britskou. Myslíme tím angličtinu, již používáme v běžném životě a kterou jsme schopni více či méně používat, ať už jedeme na dovolenou, eventuálně potřebujeme vyřešit pracovní záležitosti. Zaměříme-li se na nejpočetnější skupinu Čechů hovořících anglicky, bude řeč o těch, již pasivně poměrně rozumí, nicméně s aktivními formulacemi se drží spíše v ústraní, popřípadě používají naučené a „jisté formule“, v níž cítí jistotu. Průměr této skupině však velmi vylepšují vysokoškoláci a dnes už i středoškoláci, pro něž se angličtina stala naprosto běžnou součástí života. Znají ji nejen ze školy, ale i ze sociálních sítí, z filmů a z knih. I tito lidé, jež jsou schopni se dobře, popřípadě i velmi dobře domluvit, ale mohou v určitých oblastech života narazit na problém – a sice přeložit z nebo do angličtiny text či rozhovor, který se tomu „běžnému“ a civilnímu v ničem nepodobá. Jednat se může o překlady meetingů, konferencí a stejně tak odborných pracovních textů. Tady se mohou i zdatnější spíkři pořádně zapotit.

Nepouštějte se na tenký led

Obecně lze říci, že mluvit cizím jazykem spontánně, bezhlavě a beze strachu jen a jen doporučujeme. Pouze vlastním aktivním přístupem se člověk posouvá dál. Toto naše doporučení však úplně neplatí v oblastech vyžadujících skutečně jistou dávku odbornosti. Angličtina je jazyk velmi specifický a zaměnit jeden význam slova za jiný je bohužel jednodušší, než by se mohlo zdát. Nepříjemná situace tak na sebe nemusí nechat dlouho čekat, nehledě na to, že neznalostí a chybou může dojít až ke změně významu sdělení, což si jak ve formální komunikaci, tak v pracovní konverzaci určitě nechce zažít nikdo z nás.

Nestyďte se oslovit odborníky

Právě pro účely „odbornější“ angličtiny jsou zde agentury a profesionálové nabízející nám svoji pomoc. Nestyďme se ji použít. Můžeme si pak být jisti, že má pro nás důležitý překlad, ať písemný nebo ústní, veškeré potřebné náležitosti a není časovanou bombou, která by nás mohla stát nepříjemnosti. Jak takové odborníky najít? Pomůže internetový vyhledávač. Stačí zadat slovní spojení ve tvaru překladatel angličtina a stejně tak angličtina překladatel a najdete, co hledáte. Doporučujeme volit seriózní firmy s historií.