Porovnání cen jazykových kurzů angličtiny na Moravskoslezsku

Angličtina je třetí nejrozšířenější mateřský jazyk na světě. Využijete ji prakticky kdekoliv – při cestování, v zaměstnání, ale i při studiu v zahraničí. Na učení angličtiny není nikdy pozdě. Můžete navštěvovat pravidelně jazykové kurzy, které jsou pořádány v odpoledních a večerních hodinách. Podívejme se, jaká jazykovka nabízí kurzy angličtiny na Moravskoslezsku nejlevněji.

Jazyková škola Pygmalion

Jazyková škola Pygmalion, která sídlí v Ostravě, Českém Těšíně a Třinci, nabízí jazykové kurzy angličtiny pro širokou veřejnost. Pořádá je v odpoledních a večerních hodinách v odstupňovaných úrovních (A1 – C1). V rámci těchto kurzů lektoři kladou důraz na mluvenou stránku jazyka, ale i na porozumění autentickému textu. Níže jsou uvedené jednotlivé jazykové kurzy s cenami a jejich popisem.

General 1×60

  • Ve skupině je menší počet studentů. Jazykové kurzy jsou pořádány jednou týdně po 60 minutách a trvají od září do června.
  • Cena je 4 990 Kč.

General 2×45

  • Ve skupině je menší počet studentů, jimž je věnován delší čas. Týdně jsou pořádány dva kurzy po 45 minutách (od září do června).
  • Cena je 5 890 Kč.

General 2×45 s rodilým mluvčím

  • V kurzech vyučuje rodilý mluvčí a jsou pořádány dvakrát týdně po 45 minutách od září do června.
  • Cena je 6 750 Kč.

Jazyková škola Frýdek-Místek

Stejně jako Ostrava, tak i Frýdek-Místek má svou jazykovou školu, kterou může navštěvovat široká veřejnost. Své kurzy angličtiny pro veřejnost má rozdělené na angličtinu pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a velmi pokročilé. Opět jsou níže uvedeny rozsahy jazykových kurzů v hodinách a jejich ceny.

Angličtina

  • Výuka probíhá ve dvou hodinách týdně (1 semestr – 5 měsíců). Kurz je veden zkušeným lektorem a důraz je kladen na gramatiku a psané slovo.
  • Cena je 2 900 Kč.

Další kategorii tvoří anglická konverzace rozdělená opět do úrovní. V jejich rámci je kladen důraz zase na mluvenou angličtinu a člověk si zdokonalí své komunikační dovednosti.

Anglická konverzace

  • Výuka probíhá ve dvou hodinách týdně (1 semestr – 5 měsíců). Ve skupině je maximálně 6 studentů.
  • Cena je 3 600 Kč.

Závěr

Pokud bychom měli porovnat, zda vyjde výhodněji jazyková škola Frýdek-Místek, nebo jazyková škola Pygmalion, pak se musíme ohlížet na mnoho faktorů.

Jazyková škola Pygmalion nabízí v rámci kurzů jak konverzaci, tak i gramatiku a psané slovo a 2×45 minut týdně vyjde na 5 890 Kč za výuku od září do června. Kdežto jazyková škola ve Frýdku-Místku nabízí tyto služby zvlášť, a pokud bychom to měli sečíst, zaplatíte dohromady za konverzaci i výuku gramatiky 6 500 Kč. Budete navštěvovat kurzy 2 hodiny týdně, ale pouze po dobu jednoho semestru (5 měsíců). Za rok byste tak v jazykové akademii ve Frýdku-Místku zaplatili 13 000 Kč. A to je skutečně rozdíl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.