Rekvalifikační kurzy jsou jednou z cest k novému zaměstnání

I když není v současné době nezaměstnanost vysoká, může se stát, že práci člověk ztratí a nebude se mu ji snadno hledat. Týká se to především vyšších věkových kategorií pracovníků, a to hlavně nad 50 let. Neznamená to, že by tito lidé byli méně pracovití, jen o ně pracovní agentury nebo potenciální zaměstnavatelé neprojevují takový zájem.

Jak získat novou práci

V situaci, kdy se člověk ocitne tváří v tvář tomu, že je bez stálého zaměstnání, obvykle řeší, co s tím udělá. Někdy bývá východiskem změna kvalifikace. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu jsou také rekvalifikační kurzy. Ty nabízejí možnost získat nové teoretické a praktické dovednosti v rámci dalšího profesního vzdělávání. Tím se uchazečům o zaměstnání otevírají nová pole jejich působnosti a díky rekvalifikaci mohou získat zaměstnání, v němž si budou postupně sbírat zkušenosti a budovat svoji kariéru.

Kdo může provádět rekvalifikaci?

Rekvalifikační kurzy může provádět jen akreditované zařízení, a to vzdělávací nebo zdravotnické, které disponuje akreditovanými vzdělávacími programy. Rekvalifikace se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání. V takovém případě hradí úřad práce náklady rekvalifikace za účastníka.

Jaké jsou podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu?

Aby měl člověk nárok na rekvalifikační kurz, musí být v evidenci úřadu práce. Měl by mít současně odpovídající již nabyté kvalifikační předpoklady pro daný kurz a být zdravotně způsobilý na výkon nové práce. Dále je důležitá reálná šance po skončení rekvalifikace získat zaměstnání. Je proto vhodné si vybírat kurz v oboru, o který je mezi zaměstnavateli zájem, případně na základě kterého mohou lidé začít podnikat jako OSVČ.

Nejoblíbenější rekvalifikační kurzy

Mezi kurzy nejen v Olomouci jednoznačně vedou rekvalifikační kurzy účetnictví a mzdového účetnictví. Oblíbené jsou také masérské kurzy, kurzy on-line marketingu, programování aplikací, kadeřnictví, personalistiky, tvorby webových stránek a pro pracovníky grafického studia nebo manažery internetových projektů. Díky těmto kurzům mohou lidé získat nová pracovní místa.