Jak se při výrobě závitů a dalších součástek vyvarovat vzniku zmetků? Používejte kalibry

Ve chvíli, kdy máte firmu, která se zabývá sériovou výrobou různých součástek a závitů, je zapotřebí dbát na to, aby vznikalo jen naprosté minimum zmetků, jinak se vám snižují zisky a rovněž i renomé vaší společnosti. K zajištění potřebné kvality je vhodné používat kromě jiných nástrojů kalibry.

Jaký je účel kalibrů?

Kvalitní kalibry slouží ke zjištění odchylek u vyráběných produktů. Zatímco pouhým okem se například vyrobené závity, jež se následně používají při spojování potrubí, případně při kompletaci jiných zařízení, mohou zdát naprosto v pořádku, špičkové kalibry dokážou odhalit i minimální odchylky.

Moderní kalibry, jež kupříkladu na webu https://www.nastroje.cz/kalibry-a-meridla/kalibry/ nabízí společnost Nástroje.cz, umějí detekovat chybné parametry v řádech stovek, ba dokonce tisícin milimetru. Záleží vždy na konkrétním druhu zařízení.

Nejčastěji využívané druhy kalibrů

Standardně se dnes v průmyslové výrobě používají zejména závitové kalibry, jejichž seznam naleznete na https://www.nastroje.cz/kalibry-a-meridla/kalibry/. U závitových kalibrů platí, že se aplikují při kontrole vnitřních a vnějších rozměrů závitů. Mohou být metrické, trubkovité atd. Snadno pak zjistíte, zda nevyrábíte zmetkové zboží, které by následně po instalaci nadělalo potíže.

Kromě závitových se často využívají rovněž válečkové kalibry, jež pro změnu slouží k přeměření vnitřních průměrů produktů. Dají se aplikovat jednostranně, ale také oboustranně.

Bez kalibrů se neobejde drtivá většina firem, jež podnikají ve strojírenském průmyslu. Zařízení však najdou bohaté uplatnění i v mnoha dalších oborech, mnohdy je využívají drobní řemeslníci a živnostníci.

Společnost Nástroje.cz neustále rozšiřuje nabídku produktů, přičemž veškeré zboží je vyráběné pomocí nejmodernějších technologických postupů. Díky neustálé inovaci vám nabízí špičkové kalibry, s nimiž minimalizujete riziko vyrábění zmetků.