Lepší kvalifikace = lepší práce

Nároky na trhu práce stále rostou. Zájemců o jedno pracovní místo je vždy více, a pokud chcete být právě vy tím, koho nakonec vyberou, musíte něčím zaujmout. Nejlepší bude ohromit odbornou kvalifikací. Jenže kde ji vzít?

Ať už je vám 30 nebo 60, dveře ke vzdělání jsou vám stále otevřené. Na střední nebo vysokou se už sice nevrátíte, ale pořád je možné zkusit postgraduální formy studia. Ty jsou z velké části zpracované právě tak, aby vyhovovaly pracujícím lidem. Výuku je tedy možné poskládat si přesně podle svých potřeb.

Studium využitelné v praxi

Velký zájem o doplňující studium mají v poslední době lidé působící na manažerských pozicích. Nechybí jim jen teoretické znalosti, ale hlavně jejich využití v praxi. Sami často cítí, že v jejich pozici je prostě potřeba se neustále vzdělávat.

Školou, která vyučuje právě tak, aby byly získané poznatky využitelné v běžné firemní praxi, je Business Institut. Absolventi, mezi kterými jsou ředitelé a manažeři různých firem, si chválí velmi vstřícnou komunikaci a vysokou odbornost lektorů.

Business a komerční právo

Avšak nejen kroky manažerů vedou do Business Institutu. Velký zájem je o studijní program Executive LLM, který je určený zejména advokátům, koncipientům, právníkům, notářům a pracovníkům z podnikové sféry, kteří se zabývají právem. Program se totiž specializuje na obchodní právo v kontextu práva Evropské unie.

Celé studium LLM je rozdělené do tří semestrů a ty se dělí na moduly. Funguje to podobně jako na vysokých školách, avšak nekonají se žádné dílčí zkoušky, místo toho se vypracovávají postupové práce. Je to užitečnější, protože se v nich studenti musí vyrovnat s reálnými právními problémy z vlastní praxe. Většina výuky probíhá z pohodlí domova, studenti se přihlásí přes internet do studentské sekce a tam mají všechny materiály a informace. Jednou za každý modul se koná setkání přímo v Business Institutu v Praze.

Kdo touží po lepším pracovním uplatnění, vyšší pozici a lepším platu, studuje. Sice to stojí nějakou tu korunu a hodiny času, ale investice se bohatě vrátí.