Darovací smlouvy vás už nezaskočí

darovací smlouva

Během života se mnohdy ocitnete v situacích, kdy budete řešit správnost různých darovacích a kupních smluv. Pokud se postaráte o předání potřebných dokumentů advokátní kanceláři, vyřeší zde vše za vás bez zbytečných problémů.

Převody vlastnictví formou daru

Darovací smlouvy se řeší v občanském zákoníku. Jde o situace, kdy obdarovaný získá bezplatně dar. Následně se musí uskutečnit převod vlastnictví písemnou formou, pokud jde o nemovité věci. Převod platí až od okamžiku, kdy se provede vklad do katastru nemovitostí. Vše se musí úředně ověřovat, s čímž vám pomůže i advokát. Darovací smlouva by měla správně označit nemovité věci podle katastrálního zákona, zejména v případech bytů a nebytových jednotek. Nesprávnosti a překlepy nejdou opravit dodatkem, ale návrhy se rovnou zamítají. Nový návrh značí další poplatek. Proto preferujte odborníky, kteří vše zvládnou podle momentálních zákonů a požadavků. Bezúplatné příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu. Konkrétně se to týká darování od příbuzných v přímé i vedlejší linii a od osob, se kterými žil poplatník aspoň jeden rok ve společné domácnosti.

Dožadujte se svých práv

Z pohledu občanského zákoníku se nemajetková újma týká toho, kde se hlavně neřeší majetek poškozeného. V praxi jde například o ublížení na cti, porušení soukromí, veřejné ponižování, šíření pomluv, duševní útrapy apod. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví se řeší například po ublížení na zdraví během rvačky, u pochybení při operaci a u podobných případů. Jednorázová náhrada plně vyvažuje bolesti poškozeného a jeho zhoršené společenské uplatnění.

Velmi často se obstarává kupní smlouva, kdy vám poradí advokát Petr Kazda. Sepsání o převodu, návrh na vklad na předepsaném formuláři a jiné podklady můžete předat osobně, ale také poslat elektronickou poštou. Smlouvu získáte už do 48 hodin od dodání potřebných dokumentů. Ceny za služby se odvíjejí od celkové hodnoty nemovitých věcí.

Sdílet článek