Darovací smlouvy vás už nezaskočí

Během života se mnohdy ocitnete v situacích, kdy budete řešit správnost různých darovacích a kupních smluv. Pokud se postaráte o předání potřebných dokumentů advokátní kanceláři, vyřeší zde vše za vás bez zbytečných problémů.

Převody vlastnictví formou daru

Darovací smlouvy se řeší v občanském zákoníku. Jde o situace, kdy obdarovaný získá bezplatně dar. Následně se musí uskutečnit převod vlastnictví písemnou formou, pokud jde o nemovité věci. Převod platí až od okamžiku, kdy se provede vklad do katastru nemovitostí. Vše se musí úředně ověřovat, s čímž vám pomůže i advokát. Darovací smlouva by měla správně označit nemovité věci podle katastrálního zákona, zejména v případech bytů a nebytových jednotek. Nesprávnosti a překlepy nejdou opravit dodatkem, ale návrhy se rovnou zamítají. Nový návrh značí další poplatek. Proto preferujte odborníky, kteří vše zvládnou podle momentálních zákonů a požadavků. Bezúplatné příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu. Konkrétně se to týká darování od příbuzných v přímé i vedlejší linii a od osob, se kterými žil poplatník aspoň jeden rok ve společné domácnosti.

Dožadujte se svých práv

Z pohledu občanského zákoníku se nemajetková újma týká toho, kde se hlavně neřeší majetek poškozeného. V praxi jde například o ublížení na cti, porušení soukromí, veřejné ponižování, šíření pomluv, duševní útrapy apod. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví se řeší například po ublížení na zdraví během rvačky, u pochybení při operaci a u podobných případů. Jednorázová náhrada plně vyvažuje bolesti poškozeného a jeho zhoršené společenské uplatnění.

Velmi často se obstarává kupní smlouva, kdy vám poradí advokát Petr Kazda. Sepsání o převodu, návrh na vklad na předepsaném formuláři a jiné podklady můžete předat osobně, ale také poslat elektronickou poštou. Smlouvu získáte už do 48 hodin od dodání potřebných dokumentů. Ceny za služby se odvíjejí od celkové hodnoty nemovitých věcí.