Dopravní značení v Praze pomáhá při rekonstrukcích silnic

Rekonstruovat silnici za plného provozu je mnohdy velmi složité. Je totiž nutné skloubit dohromady práci dělníků na stavbě s dopravou. Někdy není možné zcela uzavřít silnici, aby nebyla průjezdná, protože se jedná o jedinou přístupovou komunikaci. V takovém případě je obvykle potřeba použít dopravní značení, jež pomůže s řešením dopravní situace v místě výstavby.

Co si připravit při objednávce pronájmu dopravního značení?

Při realizaci stavby musí být k dispozici projekt dopravně inženýrského opatření, jež bývá potvrzený Policií ČR, a dopravně inženýrské rozhodnutí. Na jejich základě jsou pak vyřizovány jednotlivé objednávky pronájmu dopravního značení od společnosti Topznak. Ta se v této oblasti pohybuje již řadu let, během nichž nasbírala dostatek zkušeností při práci na významných stavbách a projektech nejen v Praze, ale také na jiných místech v České republice.

Veškeré potřebné vybavení je skladem

Dopravní značení Praha má k dispozici veškeré pomůcky, jež ke své práci potřebuje – ať už se jedná o svislé dopravní značení, plastové směrové desky, leitboye, plastové nebo kovové zábrany, přechodové lávky pro pěší či dopravní kužely a mnohé další. 

Vedle toho nabízí svým zákazníkům možnost dopravy na místo realizace i osazení podle projektu dopravně-inženýrského opatření. Současně s tímto se Topznak pravidelně o pronajaté dopravní značení stará a udržuje je v provozuschopném stavu. Jen tak je možné zajistit bezpečnost na staveništi při průjezdu automobilů.

Jakmile je stavba dokončená, tak dopravní značení – Topznak demontuje veškeré pronajaté vybavení a vše uvede do původního stavu.

Jak společnost Topznak kontaktovat?

V případě zájmu o pronájem dopravního značení je nejjednodušší použít kontaktní formulář na webových stránkách společnosti Topznak. Na jeho základě je pak vypracována kalkulace ceny, aby si zákazník mohl udělat představu, jakou finanční investici bude pronájem představovat.

Topznak také pomáhá svým zákazníkům se zpracováním projektu dopravně inženýrského opatření včetně toho, že ho předloží k projednání na Policii ČR a příslušném odboru dopravy. Vše záleží na předešlé domluvě. Zákazník tak získá vše „na klíč“, což pro něho znamená ušetření práce i času.