Dopravní značení zajistí odborná firma. Můžete si jej také pronajmout

Protože dopravní značení je nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích, je také patřičně ošetřeno zákonem. Dopravní značky a jiné značení zkrátka není možné instalovat jen tak, musí to být svěřeno odborné certifikované firmě. 

Ačkoliv dopravní značení většinou řeší třeba vlastníci komunikací nebo samosprávní celky, někdy to může dopadnout třeba také na soukromé osoby nebo podnikatele. Příkladem může být například parkoviště před vaší firmou či příjezdová cesta. Jaké jsou možnosti a podmínky při pořízení dopravních značek?

Jaké máte možnosti

Jak jsme již zmínili, důležité je vybrat firmu s patřičnou certifikací, protože jedině taková může instalovat dopravní značky. Je tak zajištěno, že budou dodrženy veškeré zákonné předpisy. Dopravní značení se instaluje v různých provedeních, v závislosti na tom, co požadujete. V zásadě rozlišujeme: 

  • Značení svislé
  • Značení vodorovné

V případě značení svislého se jedná o klasické dopravní značky, které se instalují na komunikaci nebo v blízkosti komunikace. Tyto dopravní značky se instalují typicky napevno, to znamená, že jsou zabetonovány do země. 

Druhou možností je potom značení vodorovné, které představuje klasické symboly a pruhy na vozovce. Takové značení se pochopitelně nanáší barvou přímo na povrch vozovky, kdy odolnost se volí podle požadavků. Vodorovné značení je samozřejmě potřeba pravidelně obnovovat, protože okolní prostředí a povětrnostní vlivy si na něm vybírají svou daň.

Kdy je lepší pronájem?

Existují případy, kdy nemusíte instalovat značky napevno, ale je možné si je také pronajmout. Jsou to zejména situace, kdy se bude jednat o dočasné dopravní značení, které je typické například pro stavební úpravy a podobně. Pronájem nabízí také firma AZ značky, u které si můžete pronajmout svislé dopravní značení, které je mobilní. To lze potom použít tam, kde je právě potřeba.