Užitková voda nesmí přijít nazmar. Jak ji využívat?

Průměrná denní spotřeba vody v evropské domácnosti činí zhruba 140 litrů na osobu. Znamená to desítky až stovky litrů životodárné tekutiny protékající kohoutkem zcela zbytečně. Valnou většinu totiž využíváme na činnosti, na které by stačila užitková voda. 

Odkud lze užitkovou vodu získat?

Pojem užitková voda označuje vodu, která je hygienicky nezávadná, ale nepoužívá se jako pitná, či na vaření. V praxi se jedná o vodu ze studny, dešťovou vodu zachytávanou v retenční nádrži a šedou vodu vyčištěnou v čistírně odpadních vod (po přečištění z ní vzniká tzv. bílá voda, jejíž kvalita je srovnatelná s dešťovkou).

Zálivka zahrady

Zřejmě nejčastější uplatnění užitkové vody připadá na zálivku zahrady. Nejde přitom o to, že by byla dostačující – pro tuto činnost je naopak vhodnější než voda z řadu, protože obsahuje více dusíku (přírodní hnojivo) a žádný chlor. Navíc je měkčí a pro vegetaci prospěšnější.

Mytí auta a úklidové práce

Pokud vám skutečně záleží na kondici vašeho vozu, nenechávejte karoserii dlouhodobě špinavou – působením nečistot dochází k poškození laku. Spotřebu vody, která se běžně vyšplhá na hodnotu kolem 200 litrů za jeden mycí cyklus, můžete snadno snížit tak, že auto umyjete užitkovou vodou. Ta vám přitom stejně dobře poslouží také na veškeré činnosti související s úklidem domácnosti. K vytírání podlahy, mytí oken a dalším čistícím pracím je jako stvořená.

Splachování toalety

Pitná voda je čím dál vzácnější a splachovat ji do záchodu nedává smysl. Užitková voda využívaná ke splachování může snížit až 40 % z celkové spotřeby domácnosti. Dešťovka je levnější a zároveň šetrnější k trubkám, protože je nezanáší vodním kamenem. Ze stejného důvodu je ostatně ideální i k praní prádla.

Napouštění bazénu

Tisíce litrů vody, které během léta využíváte k osvěžení, plavání a radovánkám, můžete do zahradního bazénu dostat i z jiného zdroje než z kohoutku – když užitkovou vodu podrobíte alespoň základním úpravám, nemusíte se zdráhat ji použít k naplnění svého soukromého koupaliště.