Jak fungují ultrazvukové čističky?

Ultrazvukové čištění se provádí na principu vysokofrekvenčních zvukových vln přenášených kapalinou, a tím pádem dochází k důkladnému čištění povrchu ponořených předmětů. Vysokofrekvenční zvukové vlny mají obvykle provozní frekvenci 40 kHz a způsobují kavitaci molekul kapalného roztoku vody.

Co je to kavitace?

Představte si bubliny. Kavitační bubliny vznikají v okamžiku, kdy zvuková energie vytvoří v kapalném roztoku vody či rozpouštědla dutinu, která se zachytí jako bublina. Jedná se o vskutku mikroskopické bubliny, které implodují takovou silou, že dochází k uvolnění nečistot ulpívajících na povrchu předmětů. Ultrazvukové čističky tedy čistí povrchy pomocí imploze malých bublinek.

Ultrazvukové čističky a jejich využití

Ultrazvukové čištění je vhodné pro čištění mnoha materiálů, včetně kovů, skla, pryže, keramiky a některých tvrdých plastů. Užitečné je obzvláště pro odstraňování nečistot ze slepých otvorů a prasklinek či prohlubní. Čistička zbaví předmět prachu, špíny, oleje, mastnoty, pigmentových skvrn, tavidel, otisků prstů i leštidel.

Ultrazvukové čističky se používají v mnoha průmyslových odvětvích, tedy ve zdravotnictví, automotive, leteckém průmyslu, stomatologii, elektronice, šperkařství a podobně. Velice často se v nich čistí chirurgické nástroje, karburátory, střelné zbraně i okenní žaluzie, případně součástky průmyslových strojů a elektronických zařízení.

Kapalina používaná v průmyslových ultrazvukových čističkách může být buď na bázi vody, nebo se může jednat o rozpouštědlo. Vodné čisticí roztoky mají obecně omezenější účinnost čištění, ovšem jsou šetrnější k životnímu prostředí než roztoky s rozpouštědly.

Co se doby čištění týče, závisí to především na materiálu a nečistotách, nicméně většinou se pohybuje od tří do šesti minut. Elektronika však může vyžadovat delší dobu. Vzhledem k tomu, že vyšší teplota pomáhá rychleji uvolnit nečistoty a chemické vazby, většina průmyslových ultrazvukových čističek pracuje s teplotou okolo 50 až 65 °C. Domácí modely jsou zpravidla bez ohřevu vody.

Ještě je nezbytné poznamenat, že čističky samy o sobě nesterilizují předměty. Ve zdravotnictví tedy následuje ještě sterilizace jako další krok procesu.

Z čeho se ultrazvukové čističky skládají?

Ultrazvukové čisticí stroje jsou z několika základních prvků. Součástmi tedy jsou:

  • nádrž s kapalinou na špinavé předměty,
  • ultrazvukový generátor transformující střídavou elektrickou energii na ultrazvukovou frekvenci,
  • ultrazvukový měnič převádějící ultrazvukový elektrický signál na mechanickou energii.

Ultrazvukové čističky můžete koupit na stránkách ultrazvuk-sro.cz, kde jsou v nabídce domácí i laboratorní varianty, dále pak průmyslové čističky, ba dokonce i čisticí sestavy.