Kdy je nárok na invalidní vozíky a chodítka? Využijte příspěvků od zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny tu nejsou jen od toho, aby od lidí vybíraly peníze na pojištění, ale také aby poskytovaly pomoc, když je potřeba. Platí to pro úhradu léků, příspěvky na kompenzační, léčebné a zdravotnické pomůcky zlepšující kvalitu života. Kdy je na ně nárok a jak si zjistit potřebné informace o možnostech, které se nabízejí?

Pomůcky, které zjednodušují život 

Spousta zdravotnických pomůcek stojí poměrně značnou částku peněz. Proto tu jsou zdravotní pojišťovny hradící některé pomůcky v celé výši, nebo alespoň částečně za spoluúčasti pacienta. Je dobré vědět, na co má člověk nárok. Nejedná se jen o pomůcky pro tělesně, zrakově nebo sluchově postižené, ale třeba i pro diabetiky nebo pacienty po úrazech a seniory. Posledně jmenovaní mají třeba možnost získat chodítka, berle nebo toaletní křeslo či sedátko do vany a další pomůcky pro svou sebeobsluhu, což jim usnadňuje život.

Jak požádat o zdravotnickou pomůcku

Pokud si budete chtít požádat o některou ze zdravotnických a kompenzačních pomůcek, pak vaše cesta by měla vést k praktickému, případně odbornému lékaři, jehož prostřednictvím o toto požádáte. On vyplní formulář Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, s nímž je pak třeba jít do lékárny nebo do prodejny zdravotnických potřeb. Na jeho základě je pomůcky vydána, a to buď zcela zdarma nebo se spoluúčastí.

U některých pomůcek je třeba součinnost revizního lékaře

Některé zdravotní pomůcky ještě podléhají schválení revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny – například základní vozíky, zvedáky, postele. Kdy máte nárok na invalidní vozík? S praktickým lékařem proberete výběr pomůcky, ten pak odešle vaši žádost na pojišťovnu. Po schválení žádosti revizním lékařem se žádost vrací zpět k praktickému lékaři kvůli vyplnění poukaz na pomůcku.