Sanace vlhkého zdiva a jak na ni?

Vlhnoucí zdivo s sebou přináší řadu problémů. Kromě výskytu plísní, snížené pevnosti a degradace konstrukcí musíme počítat se sníženou tepelnou izolací stěn a nevratnými chemickými změnami uvnitř. Pro opravdu účinné řešení a sanaci zdiva bývá zapotřebí zavolat odborníky.

Odstranit příčinu, ne jen následek

K úspěšné sanaci vlhkého zdiva musíme znát příčinu jeho vlhnutí. Skutečné řešení nespočívá ve vysoušení, ale v odstranění zdroje. Stěna po vysušení je navíc náchylnější k přijímání další vlhkosti. K hlavním příčinám patří kondenzace páry z interiéru, dešťová voda, vlhkost zeminy a podloží nebo vzdušná vlhkost.

Mnoho způsobů sanace a jejich kombinace

Způsoby, jak vlhkost stěn odstranit, můžeme rozdělit na metody přímé a nepřímé. Přímými metodami sanace zdiva zabraňujeme prostupu vody zdivem a těmi nepřímými odstraňujeme zdroje vlhkosti. V praxi se metody vzájemně kombinují. Odstraní se příčina, zahájí vysoušení a provětrávání. Potřeba je použít většinou i nástřik biocidy proti plísním.

Přímé a nepřímé sanační metody

K nepřímým metodám sanace vlhkého zdiva patří úprava vnitřního prostředí stavby, odstranění závad, jako například narušených okapů, odvodnění okolního terénu, odstranění nepropustných vrstev v okolí jako je asfalt, drenáž podzemního zdiva nebo odvětrávací příkopy. Přímé metody zahrnují aplikaci hydroizolace, injektážní metody, větrací kanálky nebo třeba izolaci s provětrávanými vzduchovými dutinami.

Tepelná izolace a sanační omítky

Pokud je příčinou vlhnutí zdí kondenzace páry v interiéru, je zapotřebí upravit vnitřní prostředí budovy. To zahrnuje většinou provést vnější tepelnou izolaci domu, díky čemuž se zvýší teplota celé konstrukce a dojde k posunutí kondenzačních zón mimo zdi. Doplňkem sanačních opatření mohou být sanační omítky, nahrazující omítky klasické. Jsou difúzně propustné a umožní lepší vysychání zdiva.