3 tipy, jak ochránit data před zneužitím

Prioritou každého podnikatele i firmy by měla být ochrana dat před zneužitím. Únik informací může významně narušit obchodní vztahy, ale také ohrozit podnikání jako takové. Kyberútoky i vynášení souborů zaměstnanci jsou bohužel na denním pořádku a většina subjektů řeší prevenci až po bezpečnostním incidentu. Možností, jak citelně zvýšit úroveň informační bezpečnosti, je přitom celá řada. 

1. Firewall a anti-malware software

Nedílnou součástí zabezpečení každého operačního systému by měl být firewall. Pomyslná zeď představuje základní ochranu notebooku či PC před útoky hackerů a mimo jiné řídí tok odchozích a příchozích dat. Před škodlivým softwarem pak systém chrání antivirus. Stupeň ochrany jde ruku v ruce s aktuálností databáze – nezapomínejte proto pravidelně aktualizovat, předejdete tím aktuálním hrozbám.

2. Management identity

Podle statistik stojí za valnou většinou úniků dat zaměstnanci. V případě některých jedinců jde „pouze“ o nezodpovědné chování, kdy pracovník ztratí firemní flash disk apod., ničím výjimečným však není ani úmyslná krádež informací za účelem prodeje konkurenci nebo využití v rámci vlastního podnikání. Těmto situacím lze předcházet zavedením identity managementu.

Management identity je oblast, která se zabývá autentizací uživatelů, respektive přidělováním přístupů takovým způsobem, aby měli zaměstnanci přístup pouze k datům, která skutečně potřebují. Správa identity centralizuje a automatizuje operativu, jež má běžně na starost IT administrátor. Umožňuje delegování některých činností (např. přidělování práv, změnu hesla atd.) vedoucím pracovníkům, a všem stranám tak šetří čas. 

Správa identity

3. Zálohování dat

Opravdu je nutné připomínat, proč je důležité pravidelně zálohovat data? S ohledem na statistiky, dle kterých jsou zálohy cizí minimálně 30 % uživatelů, zřejmě ano. Vytváření záloh nepodceňujte a před cloudem preferujte externí harddisk nebo jiné fyzické úložiště, které se nachází jinde než primární zdroj dat. Pokud navíc soubory zašifrujete, opět výrazně zvýšíte celkovou úroveň ochrany.