Co nového v daních v roce 2014?

Zákonodárci minulého parlamentu nelenili a přichystali pro nás pro rok 2014 několik podstatných daňových změn. Do konce roku je již relativně krátká doba, a tak i když se dá od nové vlády očekávat v podstatě cokoli, nelze předpokládat, že by případné změny změn přišly tak rychle. Je proto dobré se na nové směrnice a zákony připravit i tak. Zde si představíme první tři změny.

Změny při prodeji nemovitosti

Jednou z dotčených daní bude daň z převodu nemovitostí. Ta bude zrušena a nahrazena tzv. daní z nabytí nemovitosti. Jak už název napovídá, bude jí povinován nabyvatel, tj. ten, kdo dům či byt nebo třeba i pozemek bude kupovat. Prodávající se však povinnosti nezbaví, stávají se totiž v celé záležitosti ručiteli. To znamená, že když kupující daň neodvede, finanční úřad ji bude požadovat po bývalém majiteli.

Vyšší hranice pro příležitostný výdělek

Pokud se vám v novém roce urodí na zahradě víc jablek a vy je prodáte za méně než 30 tisíc a současně nebudete mít jiný další příležitostný výdělek, například nepůjčíte sousedovi míchačku za úplatu, bude váš příjem osvobozen od daně z příjmu.

Připomínáme, že dosud podle „starého“ zákona o daních z příjmu byla tato hranice 20.000 korun.

Více na charitu

Bude-li si plátce daně ulehčit a podpořit dobrou věc, třeba věnovat peníze na charitu, může si nově odepsat z daní dar do výše 15% procent (u fyzických osob, kde bylo možné dosud odepisovat jen dary do výše 10 %). Firmy odepíší dary do výše 10 % z daňového základu. Pozor, mění se i okruh příjemců, proto je dobré předem si pečlivě prostudovat příslušné novely a zákony.  Neziskovky totiž budou nově děleny na subjekty veřejně prospěšné a ostatní.

Zkrátka a dobře. Daně se opět zesložiťují a komplikují. Vzniká další řada výjimek, ve kterých se často nevyznají ani sami úředníci na finančních úřadech. Vy, jako běžný občan si však musíte uvědomit, že bohužel neznalost zákona neomlouvá….