Exekuce se může týkat i vás

Drtivé většině občanů vstávají vlasy na hlavě hrůzou při pomyšlení, že by se někdy museli setkat s exekutorem anebo řešit jakékoli záležitosti spojené s exekutorským úřadem. Každý z nás se však v životě může ocitnout v situaci, kdy bude služeb těchto úředníků potřebovat. Dluží-li vám někdo peníze či majetek, budete naopak velmi rádi, že máte možnost obrátit se na zkušeného odborníka, který ví, jak v dané situaci jednat. Svépomocí dosáhnete potřebného výsledku jen zřídka.

Exekutorský úřad a jeho úloha

Exekutorský úřad Ostrava sdružuje osoby oprávněné k výkonu exekuce. Exekutor Ostrava, jakožto soudem pověřená osoba, se stará o vymáhání pohledávek věřitele co nejefektivnější cestou. Předmětem pohledávky mohou být finanční záležitosti, ale také potřeba vyklidit byt nebo navrátit neoprávněně držený majetek jakéhokoli druhu. Častým důvodem zásahu exekutorů jsou rovněž exekuce nemovitostí.

Exekutorský úřad denně prověřuje a řeší nejen stížnosti věřitelů, ale obrátit se na něj můžete i z pozice dlužníka. Dobrovolně a se souhlasem si necháte zabavit majetek, který dlužíte, nebo jehož prodejem budete moci vyrovnat finanční závazky vůči věřiteli. Podstatné jsou také informace o oddlužení a postupech, které můžete učinit pro co nejhladší průběh exekučního řízení.

Exekutorský úřad Ostrava

Využijete-li služeb exekutorského úřadu, dostane se vám opravdové pomoci a zájmu ze strany jeho zaměstnanců. Především vám pomohou řešit vaše problémy v co nejkratším čase a nejschůdnější cestou. Nezůstávejte sami v bezvýchodné situaci a vyhledejte opravdové specialisty v této problematice. Exekutorský úřad Ostrava poskytuje své služby na celém území České republiky a pomohl již mnoha nešťastníkům řešit jejich svízelnou situaci. Nechejte se také vy vést přístupem profesionálů a vyřešte jednou pro vždy vaše nesnáze.