Jak často se provádí revize hromosvodů?

Majitelé nemovitostí mají na bedrech spoustu povinností. Zvláštní kapitolu tvoří revize všeho druhu. Kromě těch známějších, jako jsou revize plynu, elektřiny a komína, si pozornost žádá i hromosvod. Zákony dokonce ukládají, jak často a za jakých podmínek. Pokud kontrolu podceníte – a po zásahu bleskem dojde ke škodě, pojišťovna vám pravděpodobně nezaplatí ani korunu.

Opravdu je revize hromosvodů povinná?

Ano, revize hromosvodů je skutečně povinná, ovšem paradoxně pouze v případě, že se na nemovitosti dané zařízení nachází. Instalaci hromosvodu totiž zákon nepřikazuje, ale když už k ní dojde, musí se hromosvod udržovat v bezproblémovém stavu – jinak by pro dům představoval ještě větší ohrožení, než kdyby se na něm nenacházel.

Kdo musí revizi hromosvodu provádět?

Stejně jako v případě revize elektrospotřebičů je nutné, aby se revize hromosvodu zhostil odborník. Tedy revizní technik s patřičným osvědčením. Jeho povinností je mimochodem vyhotovení zprávy o předchozí revizi (pokud se nejedná o nový dům), která slouží jako podklad pro novou zprávu.

Jak revize hromosvodů probíhá?

Technik musí prohlédnout všechny jednotlivé části zařízení a prověřit, jestli některý z prvků nechybí nebo není nekompletní. Nedílnou součástí revize hromosvodů je také zkoušení spojů, měření zemního odporu (zemnič s odporem nad hodnotu 15 ohmů se musí posílit, aby odpovídal normám) a samozřejmě i kontrola uzemnění.

revize elektrospotřebičů

Co se týče frekvence povinných revizí, je třeba rozlišit, zda se jedná o hromosvod zřízený do 1. 2. 2009, nebo o „systém ochrany před bleskem a přepětím“ uvedený do provozu po tomto datu. 

U hromosvodů zřízených do 1. 2. 2009 se revize provádí jednou za 5 let s výjimkou objektů z hořlavých materiálů, kde se musí technik dostavit každé dva roky.

V případě systému ochrany před bleskem a přepětím je povinnost úplné revize stanovena na každé 4 roky. Vizuální kontrola však musí probíhat častěji, a to každé 2 roky. Tzv. kritická zařízení pak vyžadují revizi dokonce každý rok.