Jak přimět zaměstnance, aby dodržovali pravidla silničního provozu i ve firemním areálu?

S nehodovostí na veřejných komunikacích se dlouhodobě perou dopravní experti. Mají k dispozici množství prvků, jejichž kombinací mohou řidiče přimět k dodržování rychlostních limitů a zvýšené opatrnosti. Ale jak takového stavu docílit v rámci firemního areálu? I zde jsou kladeny požadavky na bezpečnost a je povinností zaměstnavatele, aby zajistil odpovídající opatření.

Neukáznění řidiči nepředstavují problém pouze na silnicích. Vysoké dopravní zatížení se týká i podnikových areálů, stavenišť apod. Zaměstnance-chodce mohou ohrozit projíždějící osobní a nákladní vozidla, vysokozdvižné vozíky, jeřáby a další technika. Proto je žádoucí, aby v rámci vnitropodnikové dopravy platila jasná pravidla stejně jako v běžném silničním provozu.

8 tipů, jak reálně zvýšit bezpečnost vnitropodnikové dopravy?

Možností, jak výrazně zlepšit situaci v areálu, je mnoho. Většinou přitom stačí několik jednoduchých opatření.

1) V prvé řadě je nanejvýše vhodné oddělit pěší cesty od dopravních cest a zabezpečit křižovatky dopravními zrcadly.

2) Dopravu lze efektivně regulovat pomocí semaforů a dopravního značení.

zpomalovací prahy

3) Nehodovost v rámci vnitropodnikového areálu by měla být důsledně monitorována. Vedení by si mělo od zaměstnanců vyžádat zpětnou vazbu a reagovat na jejich podněty vedoucí ke zlepšení situace.

4) K nejrizikovějším situacím patří couvání nákladních vozidel. Proto by mělo vždy probíhat za asistence další osoby.

5) V areálu by neměly chybět vodorovné dopravní značky vymezující parkovací místa.

vodorovné dopravní značky

6) V případě většího a méně přehledného areálu je vhodné informovat návštěvníky o pravidlech provozu a poskytnout jim orientační tabuli.

7) V místech, kde řidiči nedodržují rychlostní limit, se vyplatí instalovat zpomalovací prahy.

8) Neméně podstatná je průběžná údržba, a to především v období zimních měsíců.