Napište výpověď z pracovního poměru snadno!

Rozhoupat se k  výpovědi z pracovního poměru může leckterému zaměstnanci dělat problém a starosti. Zvláště pak ve chvíli, kdy vůbec netuší, jak správně výpověď napsat, popřípadě jaká jsou vůbec jeho povinnosti či práva vyplývající z pracovní smlouvy. Pokud se ale rozhodnete z dosavadního zaměstnání odejít, ať už z důvodu nízké mzdy a stejně tak nenaplňující činnosti, seznamte se s možnostmi výpovědi z vaší strany, popřípadě dohodou.

Hromadné propouštění nebo výpověď pro nadbytečnost

Zákoník práce upravující vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem definuje několik druhů výpovědí. Nejčastěji využívaná výpověď z pracovního poměru přichází ze strany nespokojeného zaměstnance. Tato forma musí být vždy písemná a doručena osobně nebo poštou doporučeně s dodejkou, abyste měli jistotu, že zaměstnavatel vaši výpověď převzal. Rozhodně se vyplatí udělat si též kopii s podpisem výpovědi ze strany vedení. Na této stránce https://www.vasenaroky.cz/poradna/nepodepsana-vypoved-od-vedeni najdete také informace o důležitosti podpisu zaměstnavatele. Nezapomeňte, že výpověď musí být převzata šéfem nejpozději poslední den předchozího měsíce, aby vám běžela výpovědní lhůta již následující měsíc. To znamená, že pokud s výpovědí přijdete prvního ledna, zpravidla dvouměsíční výpovědní lhůta začíná až od prvního dne následujícího měsíce. Pokud si nevíte rady, jak sepsat výpověď, prohlédněte si dostupné vzory online.

Odchází-li zaměstnanec z vlastní vůle, nevzniká mu nárok na odstupné. Jiná situace ale nastává v momentě, kdy je pracovník propuštěn pro nadbytečnost či hromadné propouštění. Většina firem pak vyplácí odstupné v závislosti na zákonných podmínkách i interních předpisech. Můžete si tak přijít na slušné peníze, které vám zajistí fungování bez omezení do doby, než najdete svou práci snů.

Chcete lepší práci? Vytvořte si perfektní životopis!

I když vám to možná připadá zbytečné, podrobně zpracovaný životopis vám otevírá brány nových pracovních příležitostí. I když za sebou máte praxi pouze v jediné společnosti, rozhodně nezapomeňte vypsat všechna absolvovaná školení, vzdělání, praxi, jazykovou vybavenost i programy na počítači, jež perfektně ovládáte. Čím lépe své schopnosti a dovednosti popíšete, tím větší šanci získat novou práci máte! Inspiraci vám přináší vzor strukturovaného životopisu, který stačí vyplnit svými osobními údaji a poslat spolu s fotkou všude tam, kde se ucházíte o pracovní místo.