Omezte hluk na pracovišti

Dlouhodobá práce v hlučném prostředí negativně ovlivňuje psychickou pohodu zaměstnance a může být příčinou závažného poškození sluchu. Pro řadu provozoven naštěstí existuje zákonem stanovená norma limitující maximální možnou hlukovou hladinu. Tu lze redukovat několika způsoby odvíjejícími se od konkrétního typu výroby a požadavků zákazníků.

Akustická studie a efektivní protihluková opatření

Profesionálové z oboru provádějí důkladné akustické studie umožňující vybrat co nejefektivnější řešení zamezující nepovolenému hluku na pracovištích. Na základě testů a vyhodnocení jsou navržena a po domluvě realizována protihluková opatření, která výrazně sníží, v některých případech zcela vymýtí, nepříjemný hluk.

Odborníci jsou schopni umístit tlumiče hluku do jakéhokoli prostředí s minimálním omezením stávajícího provozu. Kvalitní technika je dodávána z řad osvědčených českých i zahraničních dodavatelů a respektuje finanční možnosti žadatelů. Velkou výhodou tlumičů hluku je jejich schopnost dlouhodobě fungovat bez potřebných oprav.

V případě některých čerpadel, kompresorů nebo ventilátoru se neinstaluje tlumič hluku, ale protihlukové kryty splňující přísné zákonné předpisy. Obráběcí stroje a transformátory jsou často odhlučňovány za pomocí příslušných stěn a zástěn. Protihluková opatření se zavádí přímo u zdroje nebo v místě šíření hluku. Odborníci vám připraví návrh řešení pro každou situaci.

Měření hluku v domácím i profesionálním prostředí

Každé studii a výsledné realizaci adekvátního řešení předchází individuální poradenství a konzultace se zákazníkem. Celý proces doplňuje samozřejmě i pečlivý popis funkcí a vlastností doporučené varianty odhlučňovacího systému. Autorizované měření hluku je požadováno i u domácích staveb nebo při silničních opravách za využití hlučných strojů. Snížením prostorové akustiky dochází k vytvoření klidnějšího pracovního prostředí v továrnách a výrobnách různého zaměření.