Příprava zboží k prodeji

Obchodní řetězce poskytují veřejnosti široký sortiment zboží různého zaměření. Běžný spotřebitel si neuvědomuje, co vše předchází samotnému umístění produktů do prodeje. Všechny výrobky musí být nejen bezpečně zabaleny, ale také řádně označeny etiketami a čárovým kódem. Jasně definované musí být rovněž zvýhodněné, akční zboží nebo výprodej.

Komplexní balící služby

Kompletními balícími službami se zabývá specializovaná firma s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Proces balení se opírá o zákonné normy a uplatňují se při něm zdravotně nezávadné materiály, které zboží ochraňují před mechanickým i fyzikálním poškozením. V závislosti na povaze produktů se zvolí odpovídající metoda balení. K nejrozšířenějším způsobům ochrany jednotlivých výrobků patří zatavování, při němž se používají fólie, jež se následně smršťují pod vysokou teplotou.

Tímto způsobem lze ochránit kosmetické doplňky, potraviny, knihy, tiskoviny, nebo průmyslově vyráběné součástky. Tohoto postupu se využívá též při vytváření dárkových setů, kdy se jednotlivé kusy zboží slučují dohromady. Zvláště u některých druhů potravin citlivých na teplotní změny se přistupuje k zavařování do polyetylenových sáčků zamezujících nežádoucímu přístupu vlhkosti a okolních nečistot. Balení výrobků tímto způsobem umožňuje solitérní použití a stejně tak seskupení více výrobků do jednoho.

Informační etikety

Kromě balení a komplementace zboží se společnost zabývá jejich polepem a etiketováním. Etiketa zprostředkovává zákazníkovi informace o složení, expiraci, nebo původu produktu. Označení musí odpovídat technickým požadavkům týkajících se upevnění a odolnosti proti vyblednutí. Základní etiketu lze doplnit o další požadovaná označení.

Zkušení zaměstnanci a moderní vybavení

Firma má bohaté zkušenosti s vytvářením stojanů, dárkových kompletů i balením velkého množství kusů do palet. Spolupracuje s reklamní agenturou a pomůže vám navrhnout poutavou reklamu. Bezproblémovou komplementaci a balení umožňují nejen zkušení pracovníci, ale také moderní balící stroje a vlastní skladovací prostory o rozsahu několika tisíců metrů čtverečních.